solnedgång sedd från hamnen
57 02,17 N  018 15,53 E

Burgsviks hamn är belägen i Burgsviken på södra Gotlands västra sida.
Sedan 2005 arrenderas hamnen av Burgsviks Hamnförening och sköts ideellt av dess medlemmar.

Insegling

Söder om Bockstigen med sydmärke och fem vindkraftverk seglar man in i bäring 073° mot vit-röd-vita fyrkantiga dagmärken och fyrarna Burgsvik nedre och övre ens. Efter passage av Valars fyr passerar man först ett styrbordsmärke och sedan två par av märken. När de trekantiga dagmärkena/fyrarna i Burgsviks hamn är ens i 175°, girar man styrbord och angör hamnen via två par av märken, se sjökort 73. Se upp för den flytande vågbrytaren öster om hamnpiren. Största djupgående till kaj 3,5 m.

Foton från Guteinfo.com